KARTY PODARUNKOWE

Wydawcą Bonu Upominkowego jest firma MAGIRO MAGDALENA BRZEZIŃSKA ul. Gdyńska 25/56, 58-100 Świdnica. Bon upominkowy Shopping Center 9 to elektroniczny lub materialny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.sc9.pl poprzez nabywanie w zamian za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez Shopping Center 9 . Bon upominkowy może mieć wartość 100zł, 200zł, 300zł, 500zł.

Nabywca to osoba, która nabywa od Wydawcy Bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Bon upominkowy może zostać zakupiony tylko w sklepie internetowym www.sc9.pl.
Użytkownik to każdorazowy posiadacz Bonu upominkowego.
Regulamin to niniejszy regulamin Bonu Upominkowego Shopping Center 9.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady nabywania i używania Bonu Upominkowego Shopping Center 9.
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy, w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - Bonu Upominkowego Shopping Center 9 oraz do przyjęcia go do realizacji w sklepie internetowym Shopping Center 9 na stronie www.sc9.pl . Przekazanie Nabywcy Bonu Upominkowego Shopping Center 9 może być dokonane poprzez doręczenie Bonu Upominkowego Shopping Center 9 (materialnego) przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Nabywcę. Nabycie Bonu Upominkowego może być dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego Shopping Center 9.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Bonu Upominkowego Minti Shop, określonej przy zakupie.
4. Realizacja Bonu Upominkowego Shopping Center 9 polega na nabywaniu za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez Shopping Center 9, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Bonem Upominkowym Shopping Center 9 nie można płacić za inny Bon Upominkowy.
6. Bon Upominkowy Shopping Center 9 może być użyty wyłącznie w sklepie internetowym www.sc9.pl
7. Bon Upominkowy Shopping Center 9 nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w p. IV 1.
8. Realizacja Bonu Upominkowego Shopping Center 9 będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu Upominkowego Shopping Center 9 w sposób nieuprawniony.
9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Upominkowe Shopping Center 9, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
10. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Upominkowego Shopping Center 9.
11. Bon Upominkowy Shopping Center 9 jest ważny i aktywny przez okres 1 roku od momentu aktywacji w sklepie internetowym Shopping Center 9.
12. Aktywacja Bonu Upominkowego następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu finalnej realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.sc9.pl, pod warunkiem dokonania stosownej płatności.
13. W ofercie dostępne są Bony Upominkowe Shopping Center 9 o wartościach zgodnych z regulaminem Wydawcy, aktualnym w momencie dokonywania zakupu Bonu Upominkowego Shopping Center 9 oraz w następujących formach:

a) Bon Upominkowy w formie materialnej - wysyłany do klienta standardową wysyłką przez przesyłkę pocztową po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.

b) Bon Upominkowy w formie elektronicznej – wysyłany do klienta na podany przez Nabywcę adres e-mailowy po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.

14. Bon Upominkowy Shopping Center 9 stanowi środek płatniczy na okaziciela. Posiadacz Bonu Upominkowego Shopping Center 9 jest wyłącznie odpowiedzialny za jego poprawne użycie i bezpieczeństwo. Karta nie podlega wymianie na nową w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia. Bon Upominkowy Shopping Center 9 nieaktywny lub z przekroczonym terminem ważności, jest nieważny.
15. Zakup Bonu Upominkowego Shopping Center 9 nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym ani zniżkom uzyskanym z okazjonalnych kodów rabatowych.

Zasady korzystania z Bonu Upominkowego Shopping Center 9

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady nabywania i używania Bonu Upominkowego Shopping Center 9.
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy, w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - Bonu Upominkowego Shopping Center 9 oraz do przyjęcia go do realizacji w sklepie internetowym Shopping Center 9 na stronie www.sc9.pl . Przekazanie Nabywcy Bonu Upominkowego Shopping Center 9 może być dokonane poprzez doręczenie Bonu Upominkowego Shopping Center 9 (materialnego) przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Nabywcę. Nabycie Bonu Upominkowego może być dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego Shopping Center 9.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Bonu Upominkowego Minti Shop, określonej przy zakupie.
4. Realizacja Bonu Upominkowego Shopping Center 9 polega na nabywaniu za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez Shopping Center 9, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Bonem Upominkowym Shopping Center 9 nie można płacić za inny Bon Upominkowy.
6. Bon Upominkowy Shopping Center 9 może być użyty wyłącznie w sklepie internetowym www.sc9.pl
7. Bon Upominkowy Shopping Center 9 nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w p. IV 1.
8. Realizacja Bonu Upominkowego Shopping Center 9 będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu Upominkowego Shopping Center 9 w sposób nieuprawniony.
9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Upominkowe Shopping Center 9, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
10. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Upominkowego Shopping Center 9.
11. Bon Upominkowy Shopping Center 9 jest ważny i aktywny przez okres 1 roku od momentu aktywacji w sklepie internetowym Shopping Center 9.
12. Aktywacja Bonu Upominkowego następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu finalnej realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.sc9.pl, pod warunkiem dokonania stosownej płatności.
13. W ofercie dostępne są Bony Upominkowe Shopping Center 9 o wartościach zgodnych z regulaminem Wydawcy, aktualnym w momencie dokonywania zakupu Bonu Upominkowego Shopping Center 9 oraz w następujących formach:

a) Bon Upominkowy w formie materialnej - wysyłany do klienta standardową wysyłką przez przesyłkę pocztową po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.

b) Bon Upominkowy w formie elektronicznej – wysyłany do klienta na podany przez Nabywcę adres e-mailowy po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.

14. Bon Upominkowy Shopping Center 9 stanowi środek płatniczy na okaziciela. Posiadacz Bonu Upominkowego Shopping Center 9 jest wyłącznie odpowiedzialny za jego poprawne użycie i bezpieczeństwo. Karta nie podlega wymianie na nową w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia. Bon Upominkowy Shopping Center 9 nieaktywny lub z przekroczonym terminem ważności, jest nieważny.
15. Zakup Bonu Upominkowego Shopping Center 9 nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym ani zniżkom uzyskanym z okazjonalnych kodów rabatowych.

Zasady korzystania z Bonu Upominkowego Shopping Center 9

Bon Upominkowy Shopping Center 9 może być realizowany w sklepie internetowym www.sc9.pl wyłącznie po jego opłaceniu i aktywacji.

16. W celu realizacji Bonu Upominkowego w sklepie internetowym www.sc9.pl należy podać podczas realizacji zamówienia jednorazowy, unikalny kod, który zostaje przekazany Nabywcy w ramach Bonu Upominkowego Shopping Center 9.
17. Przy zakupach powyżej wartości zakupionego Bonu Upominkowego Shopping Center 9 przez Nabywcę, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny poprzez dostępne metody płatności udostępniane przez Wydawcę na stronie www.sc9.pl
18. Jakakolwiek pozostająca kwota na Bonie Upominkowym nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
19. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się Bonem Upominkowym Shopping Center 9 jednorazowo, bez możliwości doładowania bądź ponownego aktywowania kodu.
20. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Upominkowego Shopping Center 9 w następujących przypadkach:

a) Upływu terminu ważności Bonu Upominkowego Shopping Center 9 (1 rok po atywacji).

b) Brak środków na Bonie Upominkowym Shopping Center 9.

c) Brak technicznej możliwości realizacji Bonu Upominkowego Shopping Center 9 (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Bonu Upominkowego Shopping Center 9 w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Bonie Upominkowym Shopping Center 9, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).

21. Bez względu na wartość nominalną Bonu Upominkowego Shopping Center 9, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów) maksymalnie jednego Bonu Upominkowego Shopping Center 9.

Rozliczenia i reklamacje Bonu Upominkowego Shopping Center 9

Nabywca w chwili wydania Bonu Upominkowego Shopping Center 9 otrzymuje od Wydawcy:

a) Potwierdzenie nabycia Bonu Upominkowego (Potwierdzenie Sprzedaży) formą elektroniczną na podany adres e-mailowy po otrzymaniu wpłaty na konto Wydawcy.

b) Informację e-mailową o dokonanym zakupie Bonu Upominkowego Shopping Center 9 potwierdzającą dokonanie zakupu i wartość Bonu Upominkowego Shopping Center 9.

1. Nabywca ma prawo w każdym czasie sprawdzenia wartości Bonu Upominkowego Shopping Center 9. Sprawdzenie wartości może być dokonane pod numerem infolinii Wydawcy +48 531 369 765(opłata według stawki operatora) lub drogą e-mailową pod adresem sklep@sc9.pl
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Bonu Upominkowego Shopping Center 9 będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika na adres e-mailowy sklep@sc9.pl.

Zwrot Karty Upominkowej i Towarów, za które zapłacono Bonem Upominkowym Shopping Center 9

1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu Bonu Upominkowego Shopping Center 9 w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że Bon Upominkowy Shopping Center 9 nie został użyty, a środki na Bonie nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Bonu Upominkowego Shopping Center 9 w żadnej innej formie nie przysługuje.
2. W przypadku zwrotu Bonu Upominkowego Shopping Center 9, który został wydany:

a) w formie materialnej – zwrot następuje poprzez odesłanie go drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, dostępnym na stronie Wydawcy, na adres:

Shopping Center 9.
ul. Gdyńska 25 lok. 56
58-100 Świdnica
(POLSKA)

b) w formie elektronicznej – następuje poprzez wysłanie pisemnie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Wydawcy oraz przesłanie go na adres e-mailowy sklep@sc9.pl . Zwrot płatności nastąpi, za zgodą Nabywcy, przelewem na podany przez niego rachunek bankowy.

3. W przypadku zwrotu towarów, zakupionych w internetowym sklepie www.sc9.pl przy użyciu Bonu Upominkowego Shopping Center 9 Nabywca lub Użytkownik otrzymuje zwrot równowartości zwracanego produktu na saldo konta, z którego było składane zamówienie z użyciem Bonu Upominkowego. Może on również dokonać wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po opłaceniu różnicy.

1. Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Bonu Upominkowego Shopping Center 9 oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Bon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową lub konto), za wyjątkiem sytuacji określonej w p. IV 1. Wydanie Bonu Upominkowego Shopping Center 9 nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego .
3. Bon Upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon Upominkowy Shopping Center 9 jest elektroniczną formą bonu towarowego.
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem - link tutaj.
6. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.sc9.pl.
pixel